hamburger overlay

Lista często zadawanych pytań

Użycie przeterminowanych lancetów (bębenków) może skutkować zakażeniem w miejscu nakłucia, w związku z utratą sterylności lancetu. Lancet zachowuje sterylność przez 4 lata od momentu sterylizacji.

W związku ze swoim unikalnym mechanizmem działania nakłuwacz Accu-Chek FastClix może być używany wyłącznie z bębenkami Accu-Chek FastClix.

Bębenek może być usuwany jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy jednak zapoznać się z lokalnie obowiązującymi regulacjami, ponieważ odnośne przepisy mogą różnić się w poszczególnych krajach.

Nie. Nakłuwacz wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany i skonstruowany mechanizm bezpieczeństwa. Po użyciu przycisk uwalnianjący pozostaje wciśnięty i  zamknięty w obudowie.

Nie. Nakłuwacz ten nie jest przeznaczony do używania w alternatywnych miejscach nakłucia.

Nakłuwacz należy usuwać zgodnie z lokalnymi procedurami usuwania odpadów medycznych.

Lacet (wyjałowione ostrze igły) nakłuwacza sterylizowany jest promieniami gamma, zgodnie z międzynarodowymi standardami.

W odpowiednich warunkach nakłuwacz zachowuje jałowość przez 4 lata od momentu sterylizacji.

W odpowiednich warunkach nakłuwacz zachowuje swoją funkcjonalność przez 4 lata od momentu sterylizacji.

Nie. (W celu uzyskania szczególowej listy materiałów wchodzącycych w skład nakłuwacza prosimy o kontakt z Roche Diabetes Care, Mannheim, Niemcy).

Nie.