hamburger overlay

Lista często zadawanych pytań

Kalkulator bolusa wylicza wymaganą dawkę insuliny na podstawie wyniku pomiaru glikemii, spożycia węglowodanów oraz indywidualnych ustaleń, takich jak przelicznik insulina/wymiennik węglowodanowy.

Tak. Zgubione urządzenie można zastąpić nowym glukometrem Accu-Chek Performa Combo i używać go z pompą insulinową.

W przypadku gdy na ekranie pompy insulinowej pojawia się ostrzeżenie, jednocześnie zaczyna ona wibrować i emitować sygnał akustyczny. Ponadto ostrzeżenie to jest również wyświetlane na ekranie glukometru Accu-Chek Performa Combo; użytkownik nie musi mieć bezpośredniego wzrokowego kontaktu z pompą, aby zapoznać się z treścią ostrzeżenia i następnie podjąć odpowiednie działania. 

Najistotniejsze udoskonalenia wprowadzone w nakłuwaczu Accu-Chek FastClix w stosunku do nakłuwacza Accu-Chek Multiclix to:

  • Obsługa za pomocą jednego ruchu – naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia za jednym naciśnięciem przycisku.   
  • Intuicyjna zmiana lancetu poprzez przesunięcie suwaka do tyłu, a następnie z powrotem do przodu.
  • Łatwe ustawienie głębokości nakłucia za pomocą obrotowej nasadki znajdującej się na jednym z końców nakłuwacza.
  • Mniejszy rozmiar urządzenia zapewnia większy komfort użytkowania.

Tak, nowe testy paskowe mogą być stosowane ze wszystkimi generacjami glukometrów Accu-Chek Active.

Ostatnia wersja glukometru ma całkowicie nowy wygląd – jest o 30 proc. mniejsza i cechuje się udoskonaloną opcją ustawiania funkcji. Do nowych rozwiązań należą alarm poposiłkowy oraz możliwość wyliczenia średniej wartości wyników z ostatnich 90 dni. Ponadto glukometr ten ma o 10 proc. większy ekran wyposażony w czytelny wyświetlacz.

Glukometr Accu-Chek Active wykrywa zmianę koloru w obrębie pola reaktywnego. Jeśli pole reaktywne zostanie zbyt wcześnie sprawdzone, reakcja enzymatyczna dla glukozy może nie być jeszcze ukończona, natomiast w przypadku zbyt późnego sprawdzenia zabarwienie pola reaktywnego może być już zmienione wskutek procesu wysychania.

Tak.

Można wskazać dwie główne różnice:

  1. W nowej wersji testów paskowych Accu-Chek Active zastosowano nową technologię chemiczną umożliwiającą wyeliminowanie istotnego klinicznie zakłócania wyniku wskutek działania maltozy.
  2. W nowych testach paskowych pole reaktywne zarówno na teście paskowym, jak i na kluczu kodowym jest koloru zielonego.

Glukometr Accu-Chek Active ma wbudowany port USB, który służy do przesyłania danych do spełniającego określone parametry komputera. Roche Diabetes Care oferuje szereg produktów i oprogramowań mających na celu zarządzanie cukrzycą, które pozwalają zwiększyć efektywność zintegrowanego zarządzania cukrzycą. Produkty te umożliwiają użytkownikowi oraz zespołowi terapeutycznemu skuteczniejsze monitorowanie i analizowanie wyników oraz ich przejrzystą i czytelną prezentację na wykresach i w tabelach.

Do nakłuwacza Accu-Chek dołączona jest specjalna plastikowa nasadka umożliwiająca pobranie próbki krwi z alternatywnego miejsca nakłucia (AST). Decyzję, czy u danego pacjenta można pobierać próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia (AST) musi podjąć lekarz.

Uwaga: Nie używać specjalnej nasadki AST w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca. Procedura pobierania próbki krwi jest zbliżona do tej obowiązującej w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca z następującymi różnicami:

  • należy używać przezroczystej lub szarej nakładki;
  • konieczne może być zwiększenie głębokości nakłucia. Zaleca się ustawienie głębokości nakłucia na poziomie 3 w przypadku dłoni oraz 5,5 – w przypadku przedramienia lub ramienia (ustawienia sugerowane, każdy użytkownik powinien dopasować to ustawienie do swoich potrzeb).
  • Mocno docisnąć nasadkę AST do miejsca nakłucia innego niż opuszka palca. Naciskać nakłuwacz powolnym ruchem pompującym w dół i w górę w celu ułatwienia krążenia krwi.
  • Mocno docisnąć nasadkę AST do wybranego miejsca nakłucia, następnie nacisnąć przycisk spustowy nakłuwacza. Należy mocno dociskać nakłuwacz w celu ułatwienia przepływu krwi. Po wykonaniu nakłucia przez parę sekund przyciskać nakładkę do miejsca pobrania w celu ułatwienia uformowania się kropli krwi.

Nie. Użytkownicy glukometru  Accu-Chek Performa powinni używać wyłącznie testów paskowych Accu-Chek Performa.