hamburger overlay

Lista często zadawanych pytań

Pompa insulinowa ma na celu nieprzerwane, przezskórne podawanie insuliny do tkanki podskórnej, inaczej mowiąc, jest to ciągły wlew insuliny (continous subcutaneus insulin infusion, CSII). Urządzenie to zapewnia utrzymywanie stężenia glukozy we krwi na poziomie najbardziej zbliżonym do prawidłowego. Wyniki przełomowego badania naukowego wykazały, że utrzymywanie prawidłowych wartości glikemii lub wartości do nich zbliżonych znacząco redukuje ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy1. 1Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. New Engl J Med. 1993;329:977-986.
W odpowiednich warunkach nakłuwacz zachowuje swoją funkcjonalność przez 4 lata od momentu sterylizacji.
200 sztuk.
W Polsce.
Minimalna głębokość nakłucia powinna być wybierana w przypadku osób o cienkiej i delikatnej skórze lub u tych o skórze normalnej grubości, wtedy, kiedy potrzebne jest uzyskanie próbki o małej objętości krwi. Średnia głębokość nakłucia powinna być wybierana w przypadku osób o skórze normalnej grubości lub wtedy, kiedy potrzebne jest uzyskanie próbki o średniej objętości krwi. Maksymalna głębokość nakłucia – w przypadku osób o zrogowaciałej skórze, gdy chce się uzyskać próbkę krwi bez uciskania i ugniatania oraz gdy jest potrzeba uzyskania próbki o dużej objętości krwi lub w przypadku wielokrotnego pobierania próbek krwi.
Średnia głębokość nakłucia.
Nie. (W celu uzyskania szczegółowej listy materiałów wchodzących w skład nakłuwacza prosimy o kontakt z Roche Diabetes Care, Mannheim, Niemcy).
Nie.
Kalkulator bolusa wylicza wymaganą dawkę insuliny na podstawie wyniku pomiaru glikemii, spożycia węglowodanów oraz indywidualnych ustaleń, takich jak przelicznik insulina/wymiennik węglowodanowy.
Tak. Zgubione urządzenie można zastąpić nowym glukometrem Accu-Chek Performa Combo i używać go z pompą insulinową.
Najistotniejsze udoskonalenia wprowadzone w nakłuwaczu Accu-Chek FastClix w stosunku do nakłuwacza Accu-Chek Multiclix to: Obsługa za pomocą jednego ruchu – naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia za jednym naciśnięciem przycisku.    Intuicyjna zmiana lancetu poprzez przesunięcie suwaka do tyłu, a następnie z powrotem do przodu. Łatwe ustawienie głębokości nakłucia za pomocą obrotowej nasadki znajdującej się na jednym z końców nakłuwacza. Mniejszy rozmiar urządzenia zapewnia większy komfort użytkowania.
Tak, nowe testy paskowe mogą być stosowane ze wszystkimi generacjami glukometrów Accu-Chek Active.
Ostatnia wersja glukometru ma całkowicie nowy wygląd – jest o 30 proc. mniejsza i cechuje się udoskonaloną opcją ustawiania funkcji. Do nowych rozwiązań należą alarm poposiłkowy oraz możliwość wyliczenia średniej wartości wyników z ostatnich 90 dni. Ponadto glukometr ten ma o 10 proc. większy ekran wyposażony w czytelny wyświetlacz.
Glukometr Accu-Chek Active wykrywa zmianę koloru w obrębie pola reaktywnego. Jeśli pole reaktywne zostanie zbyt wcześnie sprawdzone, reakcja enzymatyczna dla glukozy może nie być jeszcze ukończona, natomiast w przypadku zbyt późnego sprawdzenia zabarwienie pola reaktywnego może być już zmienione wskutek procesu wysychania.
Do nakłuwacza Accu-Chek dołączona jest specjalna plastikowa nasadka umożliwiająca pobranie próbki krwi z alternatywnego miejsca nakłucia (AST). Decyzję, czy u danego pacjenta można pobierać próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia (AST) musi podjąć lekarz. Uwaga: Nie używać specjalnej nasadki AST w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca. Procedura pobierania próbki krwi jest zbliżona do tej obowiązującej w przypadku pobierania próbki krwi z opuszki palca z następującymi różnicami: należy używać przezroczystej lub szarej nakładki; konieczne może być zwiększenie głębokości nakłucia. Zaleca się ustawienie głębokości nakłucia na poziomie 3 w przypadku dłoni oraz 5,5 – w przypadku przedramienia lub ramienia (ustawienia sugerowane, każdy użytkownik powinien dopasować to ustawienie do swoich potrzeb). Mocno docisnąć nasadkę AST do miejsca nakłucia innego niż opuszka palca. Naciskać nakłuwacz powolnym ruchem pompującym w dół i w górę w celu ułatwienia krążenia krwi. Mocno docisnąć nasadkę AST do wybranego miejsca nakłucia, następnie nacisnąć przycisk spustowy nakłuwacza. Należy mocno dociskać nakłuwacz w celu ułatwienia przepływu krwi. Po wykonaniu nakłucia przez parę sekund przyciskać nakładkę do miejsca pobrania w celu ułatwienia uformowania się kropli krwi.
W przypadku gdy na ekranie pompy insulinowej pojawia się ostrzeżenie, jednocześnie zaczyna ona wibrować i emitować sygnał akustyczny. Ponadto ostrzeżenie to jest również wyświetlane na ekranie glukometru Accu-Chek Performa Combo; użytkownik nie musi mieć bezpośredniego wzrokowego kontaktu z pompą, aby zapoznać się z treścią ostrzeżenia i następnie podjąć odpowiednie działania. 
Tak.
Można wskazać dwie główne różnice: W nowej wersji testów paskowych Accu-Chek Active zastosowano nową technologię chemiczną umożliwiającą wyeliminowanie istotnego klinicznie zakłócania wyniku wskutek działania maltozy. W nowych testach paskowych pole reaktywne zarówno na teście paskowym, jak i na kluczu kodowym jest koloru zielonego.
Glukometr Accu-Chek Active ma wbudowany port USB, który służy do przesyłania danych do spełniającego określone parametry komputera. Roche Diabetes Care oferuje szereg produktów i oprogramowań mających na celu zarządzanie cukrzycą, które pozwalają zwiększyć efektywność zintegrowanego zarządzania cukrzycą. Produkty te umożliwiają użytkownikowi oraz zespołowi terapeutycznemu skuteczniejsze monitorowanie i analizowanie wyników oraz ich przejrzystą i czytelną prezentację na wykresach i w tabelach.
Nie. Użytkownicy glukometru  Accu-Chek Performa powinni używać wyłącznie testów paskowych Accu-Chek Performa.
Jest to dostępna w wielu sklepach 3-woltowa litowa bateria pastylkowa (typ CR 2032).
Glukometr należy czyścić i odkażać raz w tygodniu lub za każdym razem, kiedy ma on styczność z krwią. Glukometr powinien być również czyszczony każdorazowo przed pozwoleniem innej osobie na bezpośredni z nim kontakt.
Glukometr współpracuje z narzędziami Accu-Chek do zarządzania danymi, np. z urządzeniem Accu-Chek Smart Pix i z systemem zarządzania cukrzycą Accu-Chek 360°.
Upewnić się, że użytkownik dysponuje nowymi 3-woltowymi litowymi bateriami typ CR2032. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się z tyłu glukometru; wyjąć stare baterie, odczekać nie mniej niż 20 sekund, a następnie nacisnąć dowolny przycisk glukometru. Włożyć nowe baterie oznaczeniem ‘+’ na zewnątrz. Nałożyć pokrywę baterii. Nacisnąć przycisk ON/OFF, włączy się krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zaczną migać ikonka trybu konfiguracji oraz cyfry oznaczające godzinę. Jeśli ustawienie daty i godziny jest prawidłowe, przez około 4 sekundy naciskać przycisk ON/OFF, a następnie go zwolnić.
W przypadku glukometru Accu-Chek Performa nie ma potrzeby usuwania przechowywanych danych. W momencie gdy liczba przechowywanych w pamięci urządzenia pomiarów przekracza 500 – wykonanie nowych pomiarów automatycznie skutkuje usunięciem najstarszych wyników. 
Pomiary wykonywane za pomocą glukometru i pomiary wykonywane w badaniach laboratoryjnych różnią się miedzy sobą, dlatego nie są w pełni kompatybilne. Ogólnie pomiary laboratoryjne bazują na badaniu osocza, natomiast w przypadku glukometru wykorzystywana jest krew pełna. W związku z tym nawet w przypadku wykonywania pomiaru za pomocą glukometru i badania laboratoryjnego w tym samym czasie wyniki uzyskane za pomocą glukometru mogą wskazywać niższe wartości niż te odnotowane w badaniu laboratoryjnym. Taka sytuacja jest całkowicie dopuszczalna i personel medyczny bierze te różnice pod uwagę.
Nie. Glukometr automatycznie nie powiadamia o zbliżającym się terminie przydatności testu paskowego ani nie blokuje się w przypadku użycia przeterminowanego testu paskowego. 
Personel medyczny może używać testów Accu-Chek Performa z glukometrem Accu-Chek Performa Nano w placówkach służby zdrowia.
Około 2 metrów. W przypadku gdy pompa rozpoczęła dostarczanie bolusa, a następnie została umieszczona poza zasięgiem komunikacji, cała dawka insuliny w bolusie zostanie podana.