hamburger overlay

Jak ustawić czas i datę w glukometrze Accu-Chek Active

Opis

Zobacz jak ustawić czas i datę

Proponujemy także

Accu-Chek Active

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Active umożliwia przeglądanie średnich pomiarów z ostatnich 90 dni, powiadamia o naniesieniu na test paskowy zbyt małej kropli krwi i daje możliwość jej uzupełnienia w ciągu 10 sekund. Jest wyposażony w alarmy przypominające o konieczności przeprowadzenia pomiaru przed posiłkiem i po nim.

Pobierz instrukcję obsługi

WYMIARY

97.8 x 46.8 x 19.1 mm

WAGA

50 g

CZAS POMIARU

5 sekund

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI

500 wyników pomiarów

Zalety i funkcjonalność
 • Intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków.
 • Duży, czytelny wyświetlacz.
 • Proste i wygodne nakładanie kropli krwi, gdy test paskowy jest w glukometrze lub poza nim.
 • Sygnalizacja naniesienia zbyt małej kropli krwi z opcją dołożenia jej w ciągu 10 sekund.
 • Możliwość dodatkowego, wzrokowego zweryfikowania wiarygodności pomiaru.
 • Alarm przypominający o konieczności przeprowadzenia pomiaru 2 godziny po posiłku.
 • Symbole służące do oznaczania pomiarów przed- i poposiłkowych.
 • Pojemność pamięci – 500 wyników pomiarów.
 • Możliwość przeglądania średnich pomiarów z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.
 • W 100 proc. spełnia wymogi normy DIN EN ISO 15197:2013 dotyczące dokładności1.
 • Data i godzina ustawione fabrycznie w celu ułatwienia i przyspieszenia konfiguracji.
 • Wymiana baterii nie wiąże się z utratą ustawienia daty i godziny.
 • Transfer danych z glukometru do komputera za pomocą kabla USB. Aby móc analizować przesłane dane, konieczne jest zainstalowanie w komputerze programu Accu-Chek SmartPix Software.
 • Aparat 30 proc. mniejszy od poprzedniej generacji, z wyświetlaczem większym o 10 proc.

 

Dodatkowa specyfikacja
Typ modelu:

Accu-Chek Active (Model GU)

Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Zasada pomiaru:

Enzym dehydrogenazy glukozowej (Mut. Q-GDH 2), reaguje z glukozą we krwi, pomiar fotometryczny.

Czas pomiaru:

Ok. 5 sekund (gdy kropla krwi nakładana jest na test paskowy wsunięty do glukometru);
ok. 8 sekund (gdy kropla krwi nakładana jest na test paskowy poza glukometrem).

Temperatura w podczas użytkowania:

Od +8 do +42°C

Wilgotność powietrza podczas użytkowania:

Do 85% względnej wilgotności powietrza.

Temperatura podczas przechowywania bez baterii.:

Od -25 do + 70°C.

Wilgotność powietrza podczas przechowywania bez baterii.:

Do 93% względnej wilgotności powietrza.

Pojemność pamięci:

Do 500 pomiarów wraz z datą i godziną pomiaru.

Wartości średnie :

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą interfejsu USB (kabel micro-USB).

Brak kodowania:

Tak

Wymiary:

97.8 x 46.8 x 19.1 mm

Waga:

46 g bez baterii, 50 g z baterią.

Wyświetlacz:

96-segmentowy ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonami.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

1 bateria CR 2032.

Żywotność baterii:

Około 1000 pomiarów lub 1 rok (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Samoczynne wyłączanie:

Po 30 lub 90 sekundach od wykonania ostatniej czynności (w zależności od wykonywanej operacji).

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi.:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–4000 m.

Wielkość próbki krwi:

1–2 μl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl lub 0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa.

Jeśli nakładanie próbki krwi odbywa się gdy test paskowy znajduje się poza glukometrem:

Krew żylna zabezpieczona przeciwzakrzepowo heparyną litową lub heparyną amonową, lub EDTA, krew tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Nanoszenie próbki krwi na test paskowy:

Kroplę krwi należy nanieść na środek pola reaktywnego na pasku. Test paskowy (oraz jego elementy) wyposażony jest w funkcję szybkiego i higienicznego rozprowadzania kropli krwi po polu reaktywnym paska.

Opcje nakładania próbki krwi na test paskowy:

Próbka krwi może być nakładana na test paskowy umieszczony już wewnątrz glukometru lub na test paskowy znajdujący się poza gukometrem. Nakładanie próbki krwi, gdy test paskowy znajduje się poza glukometrem pozwala na minimalizację ryzyka zanieczyszczenia w przypadku wykonywania pomiarów u wielu pacjentów (np. w warunkach szpitalnych) oraz ułatwia nałożenie próbki krwi na test paskowy w przypadku uzyskiwania próbki krwi z alternatywnych miejsc pobrania.

Możliwość uzupełnienia objętości próbki krwi:

Objętość próbki krwi na teście paskowym może zostać uzupełniona dodatkową ilością krwi w ciągu 10 sekund od momentu nałożenia pierwszej kropli krwi (dotyczy nakładania kropli krwi gdy test paskowy znajduje się w glukometrze).

Wzrokowe zweryfikowanie wiarygodności pomiaru:

Opcja kontroli wiarygodności pomiaru na podstawie skali obejmującej pięć kolorów umieszczonych na fiolce z testami paskowymi.

Zakres hematokrytu:

20–55% (gdy kropla krwi jest nanoszona na test paskowy w aparacie), 20–70% (gdy kropla krwi jest nanoszona na test paskowy poza aparatem).

Stabilność testów paskowych:

18 miesięcy od daty produkcji. Testy paskowe pozostają stabilne co najmniej do upłynięcia terminu przydatności podanego na fiolce (fiolkę z testami paskowymi należy dokładnie zamykać natychmiast po wyjęciu każdego testu paskowego).

Instrukcja użytkowania glukometru Accu-Chek Active

Badanie poziomu glukozy we krwi ma zasadnicze znaczenie w procesie kontrolowania cukrzycy. Glukometr Accu-Chek Active umożliwia wygodne, szybkie, bezproblemowe i precyzyjne wykonanie  pomiaru glikemii w czterech prostych krokach:

 • wsunąć test paskowy do glukometru;
 • wykonać nakłucie palca w celu uzyskania kropli krwi;
 • ostrożnie nanieść kroplę krwi na zielone pole znajdujące się na pasku testowym;
 • odczytać wynik pomiaru.