hamburger overlay

Często zadawane pytania

Pytania ogólne

Dostarczanie bezpiecznych, precyzyjnych oraz niezawodnych produktów i wyrobów medycznych  ma dla firmy Roche fundamentalne znaczenie. Z każdej serii testów paskowych Accu-Chek, składającej się z milionów sztuk, jeden na 100 pojemników jest testowany w zakresie dokładności i wiarygodności pomiaru.

Testowane pojemniki reprezentatywne dla danej serii są sprawdzane powtórnie albo w warunkach laboratoryjnych, albo w rzeczywistej praktyce medycznej – podczas wykonywania pomiarów u pacjentów z cukrzycą. Odnotowanie wyniku wykraczającego poza ustalone normy w przypadku jakiegokolwiek egzemplarza wchodzącego w skład badanej próbki skutkuje niedopuszczeniem do obrotu całej serii testów paskowych.

Pomiary wykonywane za pomocą glukometru i pomiary wykonywane w badaniach laboratoryjnych różnią się miedzy sobą, dlatego nie są w pełni kompatybilne. Ogólnie pomiary laboratoryjne bazują na badaniu osocza, natomiast w przypadku glukometru wykorzystywana jest krew pełna. W związku z tym nawet w przypadku wykonywania pomiaru za pomocą glukometru i badania laboratoryjnego w tym samym czasie wyniki uzyskane za pomocą glukometru mogą wskazywać niższe wartości niż te odnotowane w badaniu laboratoryjnym. Taka sytuacja jest całkowicie dopuszczalna i personel medyczny bierze te różnice pod uwagę.

Personel medyczny może używać testów Accu-Chek Performa z glukometrem Accu-Chek Performa w placówkach służby zdrowia. 

Obsługa i pielęgnacja glukometru oraz wymiana baterii

Bateria wystarcza na wykonanie około 2000 pomiarów.

Upewnić się, że użytkownik dysponuje nową 3-woltową litową baterią typ CR2032. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się z tyłu glukometru; wyjąć starą baterię, odczekać nie mniej niż 20 sekund, a następnie nacisnąć dowolny przycisk glukometru. Włożyć nową baterię oznaczeniem ‘+’ na zewnątrz. Nałożyć pokrywę baterii. Nacisnąć przycisk ON/OFF, włączy się krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zaczną migać ikonka trybu konfiguracji oraz cyfry oznaczające godzinę. Jeśli ustawienie daty i godziny jest prawidłowe, przez około 4 sekundy naciskać przycisk ON/OFF, a następnie go zwolnić.

Jest to dostępna w wielu sklepach 3-woltowa litowa bateria pastylkowa (typ CR 2032).

Glukometr wyposażony jest w dodatkową wewnętrzną baterię, która przez 72 godziny zachowuje ustawienia daty i godziny oraz dane przechowywane w pamięci glukometru; konieczność zmiany baterii nie wiąże się z ryzykiem utraty jakichkolwiek danych.

Glukometr należy czyścić i odkażać raz w tygodniu lub za każdym razem, kiedy ma on styczność z krwią. Glukometr powinien być również czyszczony każdorazowo przed pozwoleniem innej osobie na bezpośredni z nim kontakt.

Czyszczenie oznacza usuwanie zabrudzeń z glukometru, podczas gdy odkażanie odnosi się do usuwania większości drobnoustrojów chorobotwórczych i innych typów mikroorganizmów.

Funkcjonalność

Dostępne są trzy typy średnich wyników: ogólne, przed- i poposiłkowe. W celu przeglądania zgromadzonych wyników oraz średnich wyników pomiarów jednocześnie nacisnąć i zwolnić prawy i lewy klawisz oznaczony strzałką. Najnowszy wynik pomiaru jest wyświetlany na ekranie glukometru.

 • Nacisnąć lewy klawisz oznaczony strzałką, aby przeglądać wyniki poprzednich pomiarów od najnowszych do najstarszych.
 • Nacisnąć prawy klawisz oznaczony strzałką, aby przeglądać średnie wyniki z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.
 • Nacisnąć prawy klawisz oznaczony strzałką i przytrzymywać, aby przeglądać przed- i poposiłkowe średnie wyniki z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Pomiar stężenia glukozy we krwi

Istnieje kilka sposobów na poprawę krążenia krwi w miejscu pobrania i tym samym ułatwienie wykonania pomiaru stężenia glukozy we krwi:

 

Przed pobraniem próbki krwi włożyć palce do ciepłej wody z mydłem, a następnie dokładnie je opłukać, wytrzeć i osuszyć. Opuścić rękę poniżej pasa w celu zwiększenia napływu krwi do palców. Chwycić palec wybrany do nakłucia bezpośrednio pod stawem  najbliższym opuszce palca i delikatnie masować opuszkę w kierunku końcówki palca, a następnie przez ok. 3 sekundy ściskać palec. Do wykonania nakłucia używać nakłuwacza Accu-Chek z odpowiednio ustawioną głębokością nakłucia dostosowaną do typu skóry użytkownika.  

Wymagana objętość próbki jest bardzo mała – zaledwie 0,6 mikrolitra.

Obejrzyj wszystkie pytania
Prosimy o wpisanie poszukiwanego słowa

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek Performa

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Performa umożliwia szybki i łatwy pomiar poziomu glukozy we krwi. Aparat ma fabrycznie ustawioną datę i godzinę i jest od razu gotowy do użycia. Współpracuje z testami paskowymi Accu-Chek Performa. Praktyczne przypomnienia o pomiarze glikemii oraz oznaczanie wyników pomiarów przed i po posiłkach umożliwiają gromadzenie istotnych danych, które mogą pomóc lekarzowi w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Pobierz instrukcję obsługi

WYŚWIETLACZ

Duży wyświetlacz LCD.

CZAS POMIARU

5 sekund.

ŁATWA OBSŁUGA

Bez konieczności kodowania testu paskowego lub konfigurowania glukometru.

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI KRWI

Mała, zaledwie 0,6 µl.

MASA

ok. 59 g z baterią.

Zalety i funkcjonalność
 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD.
 • Precyzja pomiaru zzgodna z normą ISO 15197:2013..
 • Niewielka próbka krwi o objętości zaledwie 0,6µl.
 • Wynik w ciągu 5 sekund.
 • Bez kodowania.
 • Glukometr od razu gotowy do użycia.
 • Możliwość ustawienia do 4 spersonalizowanych przypomnieńo pomiarze.
 • Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu testu paskowego.
 • Urządzenie wyłącza się automatycznie po wykonaniu pomiaru, dzięki czemu jest energooszczędne.
Dodatkowa specyfikacja
Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Zasada pomiaru:

Metoda elektrochemiczna z wykorzystaniem wariantu dehy-drogenazy glukozowej z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH).

Czas pomiaru:

Około 5 sekund.

Temperatura podczas użytkowania:

Od +8 do +44°C.

Temperatura przechowywania bez baterii:

Od -25 do + 70°C.

Pojemność pamięci:

Do 500 wyników oraz 20 wyników testów kontrolnych.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR)

Wymiary:

94 x 52 x 21 mm

Masa:

59 g z baterią

Wyświetlacz:

Duży ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonkami.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

Jedna 3-woltowa bateria pastylkowa typ 2032.

Żywotność baterii:

Około 2000 pomiarów.

Samoczynne wyłączanie:

Glukometr wyłącza się automatycznie po 5 sek. od wyjęcia testu po wykonaniu badania lub po 2 minutach od wykonania ostatniej czynności.

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi.:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–3094 m n.p.m.

Wielkość próbki krwi:

0,6 µl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl;0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa, żylna, tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Pobranie próbki:

System kapilary zasysającej krew.

Zakres hematokrytu:

10–65%

Stabilność testów paskowych:

18 miesięcy od daty produkcji. Testy paskowe pozostają stabilne co najmniej do upłynięcia terminu przydatności podanego na fiolce (fiolkę z testami paskowymi należy dokładnie zamykać natychmiast po wyjęciu każdego testu paskowego).

Instrukcja użycia glukometru Accu-Chek Performa

Precyzyjny pomiar w trzech prostych krokach:

 1. Włożyć test paskowy do glukometru; glukometr włączy się automatycznie.
 2. Nałożyć próbkę krwi na żółte okienko absorbcyjne. Wystarczy jedna niewielka kropla krwi.
 3. Po około 5 sekundach na czytelnym wyświetlaczu pojawi się wynik.