hamburger overlay

Często zadawane pytania

Testy paskowe i kontrola działania

Kontrole działania wykonywane są w celu upewnienia się, że glukometr i testy paskowe działają poprawnie.

Kontrole działania należy wykonywać w następujących sytuacjach:

 • po otwarciu nowego pojemnika testów paskowych;
 • w przypadku pozostawienia otwartego pojemnika testów paskowych;
 • w przypadku podejrzenia uszkodzenia testu paskowego;
 • kiedy chcemy sprawdzić działanie glukometru i testów paskowych;
 • kiedy testy paskowe były przechowywane  w skrajnych temperaturach i/lub wilgotności;
 • po upadku glukometru na twardą powierzchnię;
 • jeżeli wynik pomiaru nie odpowiada samopoczuciu;
 • kiedy chcemy sprawdzić, czy pomiar jest przeprowadzany prawidłowo.

Glukometr Accu-Chek Performa automatycznie rozpoznaje roztwór kontrolny Accu-Chek Performa, dzięki czemu przeprowadzenie pomiaru kontrolnego jest bardzo łatwe. Oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym. Położyć glukometr na płaskiej powierzchni, włożyć test paskowy i nałożyć kroplę roztworu kontrolnego na przedni brzeg testu paskowego. Rezultat pojawia się na ekranie wraz z migającą literą L. Nacisnąć jednokrotnie jednen z przycisków oznaczonych strzałką, aby zaznaczyć Poziom 1. testu kontrolnego, lub dwukrotnie – aby zaznaczyć Poziom 2. Nacisnąć przycisk ON/OFF w celu ustawienia poziomu glukometru. Na wyświetlaczu zacznie pojawiać się wynik pomiaru kontrolnego na przemian z komunikatem OK.

Podobnie jak próbka krwi roztwór kontrolny musi być wolny od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego przed każdym użyciem należy oczyścić końcówkę butelki z roztworem kontrolnym.

Wyniki pomiarów kontrolnych nie są przechowywane w pamięci dostępnej dla użytkownika. Są one gromadzone w pamięci do przesłania do komputera.

Funkcjonalność

Tak. W tym celu należy wejść w tryb konfiguracji i wyłączyć sygnał dźwiękowy przypomnienia.

Użytkownik może ustawić cztery przypomnienia (alarmy) dziennie. Wybrane przypomnienie jest realizowane w ustawionym przez użytkownika momencie za pomocą sygnału dźwiękowego powtarzanego trzykrotnie co dwie minuty. Jeżeli w czasie, w którym zaplanowane jest przypomnienie o pomiarze glukometr jest włączony lub gdy pomiar został wykonany w okresie 15 minut przed terminem przypomnienia, sygnał dźwiękowy nie włączy się.

Glukometr współpracuje z narzędziami Accu-Chek do zarządzania danymi, np. z urządzeniem Accu-Chek Smart Pix i z systemem zarządzania cukrzycą Accu-Chek 360°.

W przypadku glukometru Accu-Chek Performa nie ma potrzeby usuwania przechowywanych danych. W momencie gdy liczba przechowywanych w pamięci urządzenia pomiarów przekracza 500 – wykonanie nowych pomiarów automatycznie skutkuje usunięciem najstarszych wyników. 

Nie. Glukometr automatycznie nie powiadamia o zbliżającym się terminie przydatności testu paskowego ani nie blokuje się w przypadku użycia przeterminowanego testu paskowego.

Obsługa i pielęgnacja glukometru oraz wymiana baterii

Aby przekonać się, jak proste jest ustawianie daty i godziny, prosimy obejrzeć krótki materiał wideo. (Przejdź).

Glukometr jest dostarczany z fabrycznie ustawioną datą i godziną. Konieczna natomiast może być zmiana godziny lub strefy czasowej.

Aby zmienić ustawienia daty i godziny:

 1. Uruchomić glukometr poprzez naciśnięcie i zwolnienie przycisku ON/OFF. Pojawi się ikonka testu paskowego. UWAGA : Jeśli glukometr jest włączany po raz pierwszy, tryb konfiguracji włączy się automatycznie, na ekranie pojawi się komunikat Set-up i będzie migała godzina. Jeśli konieczna jest zmiana daty lub godziny, należy bezpośrednio przejść do kroku 3., jeśli data i godzina są prawidłowo ustawione, nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF w celu wyjścia z trybu konfiguracji.
 2. Włączyć tryb konfiguracji poprzez przyciśniecie i przytrzymanie przez 4 sekundy przycisku ON/OFF. Na ekranie  pojawi się komunikat Set-up i będą migały cyfry oznaczajace godzinę.
 3. Aby ustawić właściwą godzinę, naciskać i zwalniać odpowiednie przyciski ze strzałkami. Aby przyspieszyć ten proces, nacisnąć i przytrzymać odpowiednie przyciski ze strzałkami.
 4. W celu zaakceptowania godziny przycisnąć i zwolnić przycisk ON/OFF. Zaczną migać cyfry oznaczające minuty.
 5. W celu ustawienia minut, trybu AM/PM, miesiąca, dnia i roku powtórzyć kroki 3. i 4.  W trakcie ustawiania każdego parametru migają cyfry oznaczające ten parametr.
 6. Po ustawieniu daty i godziny nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF aż do momentu, gdy pojawi się migająca ikonka testu paskowego.

Bateria wystarcza na wykonanie około 2000 pomiarów.

Upewnić się, że użytkownik dysponuje nową 3-woltową litową baterią typ CR2032. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się z tyłu glukometru; wyjąć starą baterię, odczekać nie mniej niż 20 sekund, a następnie nacisnąć dowolny przycisk glukometru. Włożyć nową baterię oznaczeniem ‘+’ na zewnątrz. Nałożyć pokrywę baterii. Nacisnąć przycisk ON/OFF, włączy się krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zaczną migać ikonka trybu konfiguracji oraz cyfry oznaczające godzinę. Jeśli ustawienie daty i godziny jest prawidłowe, przez około 4 sekundy naciskać przycisk ON/OFF, a następnie go zwolnić.

Pytania ogólne

Obejrzyj wszystkie pytania
Prosimy o wpisanie poszukiwanego słowa

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek Performa

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Performa umożliwia szybki i łatwy pomiar poziomu glukozy we krwi. Aparat ma fabrycznie ustawioną datę i godzinę i jest od razu gotowy do użycia. Współpracuje z testami paskowymi Accu-Chek Performa. Praktyczne przypomnienia o pomiarze glikemii oraz oznaczanie wyników pomiarów przed i po posiłkach umożliwiają gromadzenie istotnych danych, które mogą pomóc lekarzowi w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Pobierz instrukcję obsługi

WYŚWIETLACZ

Duży wyświetlacz LCD.

CZAS POMIARU

5 sekund.

ŁATWA OBSŁUGA

Bez konieczności kodowania testu paskowego lub konfigurowania glukometru.

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI KRWI

Mała, zaledwie 0,6 µl.

MASA

ok. 59 g z baterią.

Zalety i funkcjonalność
 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD.
 • Precyzja pomiaru zzgodna z normą ISO 15197:2013..
 • Niewielka próbka krwi o objętości zaledwie 0,6µl.
 • Wynik w ciągu 5 sekund.
 • Bez kodowania.
 • Glukometr od razu gotowy do użycia.
 • Możliwość ustawienia do 4 spersonalizowanych przypomnieńo pomiarze.
 • Glukometr włącza się automatycznie po włożeniu testu paskowego.
 • Urządzenie wyłącza się automatycznie po wykonaniu pomiaru, dzięki czemu jest energooszczędne.
Dodatkowa specyfikacja
Numer seryjny:

Unikalny numer seryjny zapisany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu glukometru oraz przechowywany w pamięci nieulotnej.

Zasada pomiaru:

Metoda elektrochemiczna z wykorzystaniem wariantu dehy-drogenazy glukozowej z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH).

Czas pomiaru:

Około 5 sekund.

Temperatura podczas użytkowania:

Od +8 do +44°C.

Temperatura przechowywania bez baterii:

Od -25 do + 70°C.

Pojemność pamięci:

Do 500 wyników oraz 20 wyników testów kontrolnych.

Wartości średnie:

Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.

Przekaz danych:

Za pomocą portu podczerwieni (IR)

Wymiary:

94 x 52 x 21 mm

Masa:

59 g z baterią

Wyświetlacz:

Duży ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonkami.

Sygnał dźwiękowy:

Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY).

Bateria:

Jedna 3-woltowa bateria pastylkowa typ 2032.

Żywotność baterii:

Około 2000 pomiarów.

Samoczynne wyłączanie:

Glukometr wyłącza się automatycznie po 5 sek. od wyjęcia testu po wykonaniu badania lub po 2 minutach od wykonania ostatniej czynności.

Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi.:

Tak.

Dopuszczalna eksploatacja na wysokości:

0–3094 m n.p.m.

Wielkość próbki krwi:

0,6 µl.

Zakres pomiaru:

10–600 mg/dl;0,6–33,3 mmol/l.

Rodzaj próbki krwi:

Krew włośniczkowa, żylna, tętnicza lub krew pobierana od noworodków.

Pobranie próbki:

System kapilary zasysającej krew.

Zakres hematokrytu:

10–65%

Stabilność testów paskowych:

18 miesięcy od daty produkcji. Testy paskowe pozostają stabilne co najmniej do upłynięcia terminu przydatności podanego na fiolce (fiolkę z testami paskowymi należy dokładnie zamykać natychmiast po wyjęciu każdego testu paskowego).

Instrukcja użycia glukometru Accu-Chek Performa

Precyzyjny pomiar w trzech prostych krokach:

 1. Włożyć test paskowy do glukometru; glukometr włączy się automatycznie.
 2. Nałożyć próbkę krwi na żółte okienko absorbcyjne. Wystarczy jedna niewielka kropla krwi.
 3. Po około 5 sekundach na czytelnym wyświetlaczu pojawi się wynik.