hamburger overlay
No Result Found !!

Zawęź Wyniki

Jak motywować pacjentów z cukrzycą typu 2 do stosowania zdrowego modelu żywienia?

AUTOR: mgr Aleksandra Cichocka, Instytut Żywności i Żywienia, Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowo zależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych Zdrowy model żywienia ma istotne znaczenie w prewencji oraz leczeniu cukrzycy i poprawie ogólnego stanu zdrowia pacjenta (5, 9, 10, 11, 13). Zastosowanie przez pacjenta tego modelu pomaga w osiągnięciu i utrzymywaniu:    — prawidłowego (bliskiego normy) stężenia glukozy w surowicy w celu prewencji powikłań cukrzycy;

Read More