hamburger overlay
No Result Found !!

Zawęź Wyniki

Zdrowy model żywieniowy zalecany pacjentom z cukrzycą typu 2

AUTOR: mgr Aleksandra Cichocka, Instytut Żywności i Żywienia, Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych Wskazówkami dotyczącymi diety, jaką zalecamy w gabinecie pacjentowi z cukrzycą typu 2, są rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). Są one przedstawione w dokumencie „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę”, które co roku są aktualizowane. W zaleceniach podkreślono, że edukować odnośnie diety i aktywności fizycznej (czyli zdrowego stylu życia) należy zarówno pacjentów z cukrzycą, jak i osoby ze stanem przedcukrzycowym oraz...

Read More