hamburger overlay

Wideo instrukcje obsługi

Często zadawane pytania

ogólne pytania

Technologia Clixmotion to zasada ruchu lancetu z podwójnym systemem prowadzenia –  oznacza to precyzyjną kontrolę ruchu lancetu zarówno do przodu, jak i z powrotem, bez wibracji i oscylacji. Ten podwójnie kontrolowany ruch ma kluczowe znaczenie dla maksymalizowania komfortu pobierania próbki krwi. Lancet wnika w skórę wyjątkowo szybkim liniowym ruchem, unikając jakichkolwiek ruchów w bok, co skutkuje znaczącym zmniejszeniem bólu oraz ograniczeniem podrażnienia zakończeń nerwów. W skórze lancet jest delikatnie zatrzymywany, a następnie natychmiast wycofywany. Ten szybki i kontrolowany ruch zapobiega zbędnym uszkodzeniom skóry.

Tak, istnieje możliwość wykonania nakłucia innych części ciała (AST) przy użyciu specjalnej, dostępnej oddzielnie nasadki AST. Dolna część nasadki jest przezroczysta, aby ułatwić precyzyjną lokalizację miejsca nakłucia.

Nie. Nakłuwacz Accu-Chek FastClix jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez jedną osobę. Nie może być używany przez więcej niż jednego używkownika. W przypadku użycia nakłuwacza przez inną osobę niż jego użytkownik istnieje ryzyko zakażenia krzyżowego.

Nie, nakłuwacz Accu-Chek FastClix nie zawiera lateksu.

Nakłuwacze Accu-Chek FastClix oraz bębenki z lancetami są dostępne w wielu aptekach zarówno stacjonarnych, jak i internetowych

Nie. Urządzenie to nie jest przeznaczone do pobierania próbki krwi od zwierząt domowych.

Lancet jest przeznaczony do jednorazowego użytku z powodów higienicznych oraz ze względu na fakt, że przy ponownym użyciu ostrze ulega stępieniu. Dlatego każdy pomiar należy wykonywać przy użyciu nowego, sterylnego lancetu.  

Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest możliwe cofnięcie bębenka i ponowne wykorzystanie już raz użytego lancetu.

Nie, ze względów bezpieczeństwa i z powodów higienicznych nie jest to możliwe. Zużyte bębenki są wyraźnie oznaczone za pomocą czerwonego znacznika.

Bębenki winny być przechowywane w czystym miejscu i chronione przed skrajnymi temperaturami. Nie należy przechowywać ich np. w nagrzanym samochodzie ani w lodówce.

Użycie przeterminowanych lancetów (bębenków) może skutkować zakażeniem w miejscu nakłucia, w związku z utratą sterylności lancetu. Lancet zachowuje sterylność przez 4 lata od momentu sterylizacji.

W związku ze swoim unikalnym mechanizmem działania nakłuwacz Accu-Chek FastClix może być używany wyłącznie z bębenkami Accu-Chek FastClix.

Obejrzyj wszystkie pytania

Ważna informacja dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa

Prosimy o wpisanie poszukiwanego słowa

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek FastClix

Opis produktu

Accu-Chek FastClix to pierwszy na świecie nakłuwacz wyposażony w bębenek z lancetami. Unikalna technologia  sprawia, że nakłucie jest szybkie, łatwe i niemal bezbolesne. Obrotowa nasadka umożliwia ustawienie 11 różnych głębokości nakłucia odpowiedniednio dla danego typu skóry. Bębenek jest fabrycznie wyposażony w 6 lancetów, dzięki czemu użytkownik nie musi zajmować się ich obsługą.

Pobierz instrukcję obsługi

PORĘCZNY

Jeden ruch i już!.

BĘBENEK Z LANCETAMI

6 sterylnych lancetów

OBROTOWA NASADKA

11 różnych głębokości nakłucia

SZEROKOŚĆ IGŁY

0,3 mm

WYMIARY NAKŁUWACZA

119 x 19 mm

Zalety i funkcjonalność
 • Uzyskanie próbki krwi za pomocą jednego prostego ruchu.
 • Specjalny suwak ułatwia zmianę lancetu na nowy.
 • Możliwość ustawienia 11 różnych głębokości nakłucia w zależności od typu skóry.
 • Bębenek zawiera 6 lancetów. Użytkownik nie musi zajmować się ich obsługą.
 • Cyfra w okienku wskazuje liczbę pozostałych do wykorzystania lancetów.
 • Bębenka ze zużytymi lancetami nie trzeba wyrzucać do specjalnego pojemnika (o ile przepisy lokalne nie stanowią inaczej), gdyż są one schowane w jego wnętrzu.
 • Zminimalizowane ryzyko przypadkowego skaleczenia się.
 • Technologia Clixmotion minimalizuje wibrację i oscylację lancetu dzięki czemu nakłucie jest delikatne.
 • Ostrze igły stożkowe z trójstronnym szlifem i z zoptymalizowanym kątem, średnica igły 30G (0,3 mm).
 • Możliwość wybrania alternatywnych miejsc nakłucia (nasadka AST dostępna oddzielnie)
Dodatkowa specyfikacja
Ustawianie głębokości nakłucia:

11-stopniowa regulacja głębokości nakłucia

Głębokość nakłucia:

Od 0,7 do 2,2 mm

Obsługa:

Naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia jednym ruchem. 

Długość i szerokość nakłuwacza:

119 mm x 19 mm

Masa (z bębenkiem):

19,3 g

Możliwość wykonania nakłucia innych części ciała (AST):

Tak,  z dostępną oddzielnie nasadką AST

Wyłącznie do użytku indywidualnego:

Nakłuwacz Accu‑Chek FastClix jest przeznaczony tylko do użytku indywidualnego, tj. do pobierania próbki krwi wyłącznie u jednego użytkownika. Używanie nakłuwacza przez inne osoby, w tym nawet przez członków rodziny, lub ich stosowanie przez pracowników służby zdrowia w celu pobierania próbek krwi od różnych pacjentów wiąże się z ryzykiem zakażenia.  Z tego względu nakłuwacz Accu‑Chek FastClix nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego w placówkach opieki zdrowotnej.

Wymagania środowiskowe:

Tworzywa sztuczne niekrytyczne

Materiały biozgodne

Nie użyto lateksu

Instrukcja użytkowania nakłuwacza Accu-Chek FastClix

Naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza i wykonanie nakłucia jednym ruchem pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie próbki krwi. Jednak obsługa nakłuwacza obejmuje kilka czynności. Przed pobraniem próbki zawsze należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.

Zakładanie bębenka

 • Zdjąć nasadkę.
 • Wsunąć nowy bębenek.
 • Ponownie nałożyć nasadkę.

Ustawianie głębokości nakłucia

Za pomocą obrotowej nasadki wybrać jedną spośród 11 różnych głębokości nakłucia. Rozpocząć od pozycji 2. i przekręcając nasadkę dostosować głębokość nakłucia do typu skóry użytkownika.

Uzyskanie próbki krwi

 • Jednym ruchem naciągnąć mechanizm nakłuwacza i wykonać nakłucie.

Wymiana lancetu

 • Obok okienka wskazującego liczbę dostępnych lancetów znajduje się suwak zmiany lancetu.  W celu zmiany lancetu suwak ten należy przesunąć do przodu i z powrotem. Cyfra w okienku wskazuje liczbę  pozostałych do wykorzystania lancetów.