hamburger overlay

Accu-Chek Smart Pix

Opis produktu

Proste, automatyczne przesyłanie informacji pochodzących maksymalnie z trzech glukometrów Accu-Chek oraz z pompy insulinowej Accu-Chek. Dane przedstawiane za pomocą przejrzystych, czytelnych wykresów, dostarczają informacji dotyczących wybranych okresów – profili dziennych lub tygodniowych – dzięki czemu możliwa jest interpretacja trendów zmian stężenia glukozy i co za tym idzie, wskazywanie rozwiązań zmierzających do poprawy kontroli glikemii.

POBIERANIE DANYCH

Maksymalnie z trzech glukometrów i pompy insulinowej.

BADANIE

Poziom glukozy; ilość insuliny.

JĘZYKI

Ponad 30.

SYSTEM OPERACYJNY

Windows (patrz: Tabela)

Zalety i funkcjonalność
  • Wystarczy podłączyć czytnik danych do komputera, umieścić glukometr lub pompę Accu-Chek przed komputerem, aby rozpocząć automatyczną transmisję danych.
  • Dostęp do zintegrowanych danych z maksymalnie trzech glukometrów Accu-Chek oraz pompy insulinowej Accu-Chek w zaledwie kilka sekund.
  • Dane przedstawiane za pomocą czytelnych wykresów dostarczają informacji umożliwiających interpretowanie trendów zmian stężenia glukozy, co z kolei, pozwala na dostosowanie terapii do aktualnych potrzeb pacjenta.
  • Możliwość drukowania raportów lub przesyłania ich pocztą elektroniczną, tak aby lekarz zawsze dysponował aktualnymi wynikami swoich pacjentów.
Dodatkowa specyfikacja
Kompatybilność:

Z glukometrami oraz pompami insulinowymi Accu-Chek.

Platforma:

Komputer PC.

System operacyjny:

Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows 7 (32-/64-bitowy), Windows 8 lub wyższy.

Przeglądarka internetowa:

Internet Explorer® 5 lub wyższa, Firefox®, Chrome®.

Kabel do transferu danych:

USB

Połączenie z glukometrem i pompą insulinową:

Port podczerwieni (IR).

Języki:

37

Instrukcja użytkowania urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix

Użytkowanie urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix jest bardzo proste.

  1. Podłączyć czytnik danych do portu USB komputera. Otworzyć z menu Start za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie ekranu. Wybrać  folder Komputer, a następnie kliknąć na ikonkę Accu-Chek Smart Pix. Uruchomić opcję START.
  2. Umieścić glukometr lub pompę insulinową naprzeciw portu podczerwieni (w odległości ok. 10 cm od urządzenia). Włączyć w glukometrze lub pompie opcję transmisji danych (zobacz Podręcznik użytkowania). Na przykład:

Glukometr Accu-Chek Performa Nano: Przy wyłączonym glukometrze przycisnąć i przytrzymać jednocześnie oba przyciski strzałek aż do momentu, gdy dwie strzałki na wyświetlaczu zaczną naprzemiennie migać.

Glukometr Accu-Chek Active: Wtyczkę mikro USB włożyć w gniazdo USB glukometru, drugi koniec kabla z wtyczką USB należy włożyć w złączę USB komputera.

Glukometr Accu-Chek Performa: Jednocześnie nacisnąć strzałki lewą oraz prawą i przytrzymać je przez 3 sekundy.

  1. Wgrać przekaz danych następuje automatycznie. Raport generowany jest w domyślnie ustawionej przeglądarce internetowej; można go przejrzeć i wydrukować.

W przypadku gdy komputer spełnia wymagania sprzętowe, nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Całą pracę wykonują system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Ponadto można dostosować ustawienia urządzenia Accu-Chek Smart Pix do indywidualnych potrzeb poprzez zdefiniowanie parametrów, takich jak język, wyznaczone cele terapeutyczne, opcje podsumowania i wyświetlania raportów.