hamburger overlay

Często zadawane pytania

ogólne pytania

Nie. Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix współpracuje z systemami opracyjnymi Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® lub Windows 7 lub 8.  

Nie ma potrzeby wgrywania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Wystarczy podłączyć urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix do portu USB komputera i rozpocząć transfer danych. 

Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix wykorzystuje technikę podczerwieni do transferu danych z glukometru lub pompy insulinowej, umiejscowionych przed urządzeniem do odczytu danych. Zapewnia to szybką i wygodną obsługę urządzenia.   

Istnieje możliwość jednoczesnego połączenia danych uzyskanych maksymalnie z trzech glukometrów oraz przedstawiania tych informacji w przejrzysty sposób na jednym wykresie.

Możliwe jest przeglądanie wyników w komputerze oraz przesyłanie raportów drogą e-mailową, nie istnieje jednak możliwość przechowywania odczytów i przetwarzania pobranych danych.

Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix sygnalizuje wystąpienie potencjalnych błędów podczas jego użytkowania lub transferu danych poprzez miganie jego środkowej części.
Zalecane postępowanie:
 • W pasku nawigacyjnym przeglądarki kliknąć przycisk Odczytaj urządzenie. Środkowa część wyświetlacza powinna teraz migać z mniejszą częstotliwością, co oznacza, że następuje aktywne wyszukiwanie urządzenia odbiorczego i że urządzenie do odczytu danych jest gotowe do przesyłu informacji.   
 • Jeśli nadal pojawia się sygnał błędu, odłączyć urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix, a następnie ponownie je podłączyć. Należy zignorować wszelkie informacje o błędzie dotyczące usunięcia nośnika przekazu danych wygenerowane przez system Windows.
Podjąć próbę ponownego transferu danych. Jeśli sygnał błędu jest nadal obecny, należy sprawdzić, czy: 
 1. glukometr lub pompa insulinowa są odpowiednio przygotowane do przesyłu danych;
 2. nic nie zaburza sygnału pomiędzy portem IR a  urządzeniem do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix;
 3. występują jakiekolwiek zakłócenia powodowane jasnym światłem lub światłem słonecznym.
W przypadku powiadomień o błędzie związanym z transferem danych często problem polega na zakłóceniu przesyłu danych albo na nieprawidłowym działaniu glukometru lub pompy insulinowej.

Jeśli urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix nie jest widoczne w komputerze jako dysk, należy:

 1. upewnić się, że włączone jest niebieskie światło LED w przedniej części urządzenia;
 2. sprawdzić, czy komputer oraz system operacyjny mają parametry sprzętowe wymagane przez system urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix;
 3. upewnić się, że łącze USB jest prawidłowo podłączone do odpowiedniego portu USB komputera.
 4. Jeśli urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix nadal nie jest rozpoznawane przez komputer, należy podłączyć je do innego portuUSB.

W przypadku gdy urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix nie przesyła danych, a zalecane powyżej postępowanie nie rozwiązało problemu, należy spróbować podłączyć urządzenie do innego komputera (jeśli to tylko możliwe). Jeżeli i to nie przyniesie skutku, może to oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone; podobnie w przypadku gdy sygnał błędu miga pośrodku wyświetlacza i nie jest on związany z przesyłem danych. W tej sytuacji należy skontaktować się z Roche Diabetes Care.    

Nowe aktualizacje można pobierać ze strony internetowej Accu-Chek. Do aktualizacji dołączana jest również odpowiednia instrukcja obsługi.

Gdy urządzenie jest włączone, informacja o numerze jego wersji dostępna jest w lewym górnym rogu ekranu

Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix współpracuje ze wszystkimi glukometrami i pompami insulinowymi Accu-Chek, które są wyposażone w opcję transmisji danych w podczerwieni (IR).

Urządzenie do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix gromadzi dane z glukometru dotyczące poziomu glukozy oraz informacje z pompy insulinowej dotyczące dawkowania insuliny. Zebranie wszystkich tych informacji w jednym miejscu umożliwia monitorowanie postępów terapeutycznych.   

Istnieje możliwość wydrukowania raportów zawierających wszystkie wymagane przez lekarza informacje. Można również dostosować ustawienia urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix do indywidualnych potrzeb poprzez zdefiniowanie celów terapeutycznych, ram czasowych osiągania zamierzonych celów terapeutycznych oraz preferencji dotyczących wyświetlania i podsumowania raportów w celu uzyskania starannie dobranych i precyzyjnych informacji. 

Obejrzyj wszystkie pytania
Prosimy o wpisanie poszukiwanego słowa

Zapraszamy do przesłania opinii!

Idź

Accu-Chek Smart Pix

Opis produktu

Proste, automatyczne przesyłanie informacji pochodzących maksymalnie z trzech glukometrów Accu-Chek oraz z pompy insulinowej Accu-Chek. Dane przedstawiane za pomocą przejrzystych, czytelnych wykresów, dostarczają informacji dotyczących wybranych okresów – profili dziennych lub tygodniowych – dzięki czemu możliwa jest interpretacja trendów zmian stężenia glukozy i co za tym idzie, wskazywanie rozwiązań zmierzających do poprawy kontroli glikemii.

POBIERANIE DANYCH

Maksymalnie z trzech glukometrów i pompy insulinowej.

BADANIE

Poziom glukozy; ilość insuliny.

JĘZYKI

Ponad 30.

SYSTEM OPERACYJNY

Windows (patrz: Tabela)

Zalety i funkcjonalność
 • Wystarczy podłączyć czytnik danych do komputera, umieścić glukometr lub pompę Accu-Chek przed komputerem, aby rozpocząć automatyczną transmisję danych.
 • Dostęp do zintegrowanych danych z maksymalnie trzech glukometrów Accu-Chek oraz pompy insulinowej Accu-Chek w zaledwie kilka sekund.
 • Dane przedstawiane za pomocą czytelnych wykresów dostarczają informacji umożliwiających interpretowanie trendów zmian stężenia glukozy, co z kolei, pozwala na dostosowanie terapii do aktualnych potrzeb pacjenta.
 • Możliwość drukowania raportów lub przesyłania ich pocztą elektroniczną, tak aby lekarz zawsze dysponował aktualnymi wynikami swoich pacjentów.
Dodatkowa specyfikacja
Kompatybilność:

Z glukometrami oraz pompami insulinowymi Accu-Chek.

Platforma:

Komputer PC.

System operacyjny:

Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows 7 (32-/64-bitowy), Windows 8 lub wyższy.

Przeglądarka internetowa:

Internet Explorer® 5 lub wyższa, Firefox®, Chrome®.

Kabel do transferu danych:

USB

Połączenie z glukometrem i pompą insulinową:

Port podczerwieni (IR).

Języki:

37

Instrukcja użytkowania urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix

Użytkowanie urządzenia do odczytu danych Accu-Chek Smart Pix jest bardzo proste.

 1. Podłączyć czytnik danych do portu USB komputera. Otworzyć z menu Start za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie ekranu. Wybrać  folder Komputer, a następnie kliknąć na ikonkę Accu-Chek Smart Pix. Uruchomić opcję START.
 2. Umieścić glukometr lub pompę insulinową naprzeciw portu podczerwieni (w odległości ok. 10 cm od urządzenia). Włączyć w glukometrze lub pompie opcję transmisji danych (zobacz Podręcznik użytkowania). Na przykład:

Glukometr Accu-Chek Performa Nano: Przy wyłączonym glukometrze przycisnąć i przytrzymać jednocześnie oba przyciski strzałek aż do momentu, gdy dwie strzałki na wyświetlaczu zaczną naprzemiennie migać.

Glukometr Accu-Chek Active: Wtyczkę mikro USB włożyć w gniazdo USB glukometru, drugi koniec kabla z wtyczką USB należy włożyć w złączę USB komputera.

Glukometr Accu-Chek Performa: Jednocześnie nacisnąć strzałki lewą oraz prawą i przytrzymać je przez 3 sekundy.

 1. Wgrać przekaz danych następuje automatycznie. Raport generowany jest w domyślnie ustawionej przeglądarce internetowej; można go przejrzeć i wydrukować.

W przypadku gdy komputer spełnia wymagania sprzętowe, nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Całą pracę wykonują system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Ponadto można dostosować ustawienia urządzenia Accu-Chek Smart Pix do indywidualnych potrzeb poprzez zdefiniowanie parametrów, takich jak język, wyznaczone cele terapeutyczne, opcje podsumowania i wyświetlania raportów.